תאגידים

המשרד מספק ליווי משפטי מקצועי ואמין לתאגידים
הכולל, בין היתר:

  • יעוץ בנושאי הקמה וליווי חברות, עמותות ושותפויות
    (רישום, עריכת הסכמי מייסדים, רישום תקנון).
  • ליווי ויעוץ משפטי שוטף לחברות מסחריות ולתאגידים אחרים.
  • עריכת הסכמי התקשרויות ושיתוף פעולה.
  • עריכת הסכמים בין בעלי מניות, עובדים וספקי משנה.
  • טיפול במכירה ורכישה של חברות.
  • ייצוג בתביעות והליכים משפטיים בתחום דיני החברות.
מעבר לסרגל הכלים