חוזים

המשרד בעל ניסיון רב שנים בניסוח ועריכת חוזים, פרטיים ומסחריים,
במגוון רחב של תחומים. כן מסייע המשרד בליווי העסקה,
ובכלל זה מסייע בבדיקת כדאיות משפטית ועסקית, בשיתוף
אנשי מקצוע מתחומים שונים (במידת הצורך) וניהול משא ומתן.

 

מעבר לכך, בהיות בעלי המשרד מרצים באקדמיה בין השאר בתחום
בדיני החוזים, הם מעודכנים בפסקי הדין המתפרסמים בתחום.

מעבר לסרגל הכלים