54 שנים עברו – ומרסל מזרחי עוד מחכה לדיור חלופי בגבעת עמל ב'

מעבר לסרגל הכלים