תושבי גבעת עמל לעליון: דורשים דירה בפרויקט של תשובה

מעבר לסרגל הכלים