פרו בונו

האנדרטה לקורבנות הפיגוע בבית-ליד

בשנת 1995 הזדעזעה הארץ מפיגוע רצחני בצומת בית ליד, שבו קיפחו את חייהם 22 איש. בעקבות הפיגוע קמה עמותה ששמה לה למטרה להנציח את חללי הפיגוע.
לאחר 13 שנים מפרכות עלה בידי העמותה להקים אתר הנצחה מרשים, אלא שאז התברר כי אתר ההנצחה הוקם על קרקע המצוייה, בחלקה, בבעלות אדם פרטי, אשר תבע מהעמותה לפנות את החלקה.
משרדנו נזעק לייצג את העמותה ולאחר הליך משפטי נמחקה העמותה מהתביעה.

הענקת שירותי ייעוץ משפטי לאוכלוסייה שידה אינה משגת לשלם

במהלך השנים 2010-2009 העניק משרדנו שירותי ייעוץ משפטי לאוכלוסייה החרדית בעיר אלעד.
השירות ניתן לאוכלוסייה שידה אינה משגת לשלם עבור הייעוץ או כנגד מחירים מוזלים שהועברו לצדקה.

מעבר לסרגל הכלים