מעברה בצל מגדלי "YOO"

ראש השנה בחמ"ל של גבעת עמל
קראו את דברי עו"ד יאיר פרלה בעיתון הארץ מיום 3.10.14

מעבר לסרגל הכלים