מעברה בצל מגדלי "YOO": ראש השנה בחמ"ל של גבעת עמל

מעבר לסרגל הכלים