הרצאות והשתלמויות

עו"ד משמשים כמרצים ותיקים באקדמיה בתחומים משפטיים שונים:
עו"ד יאיר פרלה מרצה בתחום המשפט החוקתי, המשפט המנהלי, סדר הדין האזרחי ותורת המשפט.
עו"ד אמיר אוסטרמן מרצה בתחום דיני חוזים, דיני קניין (מקרקעין) לרבות התחדשות עירונית, ניסוח מסמכים משפטיים ויפויי כח מתמשכים.
עוה"ד מעבירים הרצאות בתחומים אלו במוסדות ממשלתיים וציבוריים, בהתאם לדרישה וזמינים להעברת השתלמויות וכנסים בתחומים אלו.

מעבר לסרגל הכלים