תושבי גבעת עמל ניצחו את יצחק תשובה

מעבר לסרגל הכלים