גבעת עמל

קראו את דברי עו"ד אמיר אוסטרמן בעיתון הארץ מיום 24.2.14

מעבר לסרגל הכלים