גבעת עמל

נראה כמו עקירת מתנחלים"
צפו בדברי עוה"ד יאיר פרלה (דקה 1:49)

מעבר לסרגל הכלים