אנדרטה של כא"ב

על הפיגוע בבית ליד
קראו את דברי עו"ד פרלה בעיתון מעריב מיום 11.10.07

מעבר לסרגל הכלים