תוכניתו של אמנון לוי

עוה"ד טליה ענב בתוכניתו של אמנון לוי מיום 4.11.14 "הפנים האמיתיות של פינוי גבעת עמל"

panim