תושבי גבעת עמל

"תושבי גבעת עמל: מציגים אותנו כסחטנים"
קראו את דברי עו"ד טליה ענב, בת גבעת עמל, בעיתון ידיעות תל אביב מיום 10.10.14

toshavei-givat-amal