דיני עבודה

המשרד מספק לווי ויעוץ משפטי בתחום דיני עבודה
לרבות עריכת הסכמי עבודה וניהול הליכים בבתי הדין לעבודה .